Новости QSL-бюро

qsl231.03.2015. Получены QSLs для отправки за рубеж и по России от: R2F, R6K, R1A, R4C, R0U, R0C, R1T, R9Y, R0W, R0F, R6E, R1Z, R6A, R6P, R3L, R9O, R6Y, а также от UE77WW, RA9XSL, UA0WW, RA6PEV, UA4HRT, R4HBB, RM3M, UA0ADX, R3GD, RW3RN, RU0LI, RN3OK, RV9UM, RP69NB, R3M-091, UA0ZC, RA3GIV, RU6B, RA3QJ, UA4WHX, UA3YDH, UA3TCJ, R3KAO, UA3FO, RW3WY, UA6NE, RX3QQ, UA4PPQ, RU9TN, R2GBA, UA1OMS.
Входящая почта марта отправлена по почте в: R0A, R0B, R0C, R0D, R0F, R0I, R0J, R0K, R0L, R0O, R0Q, R0S, R0U, R0W, R0Z, R1A, R1N, R1O, R1P, R1Q, R1T, R1W, R1Z, R2F, R3G, R3I, R3L, R3M, R3P, R3Q, R3S, R3T, R3U, R3V, R3W, R3Y, R4A, R4C, R4F, R4L, R4N, R4P, R4S, R4U, R4W, R4Y, R6A, R6E, R6H, R6I, R6J, R6K, R6L, R6P, R6Q, R6R, R6U, R6W, R6X, R6Y, R9A, R9C, R9F, R9H, R9J, R9K, R9L, R9M , R9O, R9Q, R9S, R9U, R9W, R9X, R9Y, R9Z, самовывозом получили: R3A, R3D, R3E, R3N, R3R, R3X, R3Z, R4H — всего 84 РО.
В марте отправлено за рубеж 143 кг QSLs 60 стран.

TNX UA3DX

Posted in: QSL-бюро

About the Author: