Новости QSL-бюро

04.07.2021. Информация по работе QSL-бюро за январь — июнь 2021 года.

Получена QSL-почта для отправки за рубеж и по России от: R3A, R3D, R6K, R9Q, R4Y, R6H, R6W, R1N, R9X, R3V, R0C, R3L, R6P, R2F, R1A, R9J, R4S, R6J, R6X, R0Q, R9L, R4W, R3W, R4U, R0O, R6L, R3S, R0U, R4F, R3M, R3X, R1O, R3E, R9C, R9O, R9M, R6I, R4C, R3P, R4A, R0S, R4Y, R3Z, R3R, R4H, R1W, R1T, R4L, R6Y, а также от UA3KW, UA4ATR, RK3TD, R2DR, R2RZ, UA3DX, UA1OM, UA2FM, R8WF, RW9QA, RA3QOL, RO3F, RV3YR, RN3OG, RN4A, R2DDA, RY7G, R5GR, RA9XSL, RD3MF, R3KBR, RA9LL, UA0DX, RW9MZ, RU5A, UA3OO, R2DX, RY5A, RC4A, RZ1OK, RW3YB, R3KAI, RW7M, UA6WW, RZ3DI, RA3IAI, R2DXU, R3AQ, RD3AW, R9SDB, RA1OD, UA6LFQ, RW3TN, UI8J, RK6AH, RV9CVA, RA4ZA, R3PJ, R2CW, R2DAW, UA9FGR, RW0CR, RA3RGQ, RA4HRZ, RX3DTN, UA9YB, R3MAK, RD3FT, RW3FS, R7LP, UA6AQB, R6PAD, RV6ASU, RW9AV, RA1OHX, UA3WBC, R4IT, R3CW, RZ3FW, RW3RN, RP75ZA, RJ3AA, RW5C, RA4HL, RW3YW, RA3PGR, RZ3DC, RK9ULD, RX6FJ, R6AU, RA3TVL, RZ3DZ, UA0ZC, UA6LQZ, RK3DT, UA3YCX, R2RT, RU9YF, R0QAF, RZ9UF, UA3TCJ, RW0LD, RX3DDD, R4FD, R0ZA, UA3FO, UC5G, RV3PN, R2PU, RW3DVA, UA9OIM, RA3TYL, RU9SO, RN3RQ, UA9KDF, UA3RU, UA1ZZ, UA3Z, R2ZAC, RP75BR, RU9UC, RU0LI, RJ4P, R5AA, RZ5D, RT2D, RA3RCL, UA0CID, UA0QNE, RG3B, R3MAJ, UA0LHS, UA1QV, R9JBN, RP75U, UA3DJ, UG5F, RK3ARQ, R7KA, RZ3AV, UA6ATM, R4RB, RA4FW, RC5A, RX6LQH, RM6LW, RX6B, RA9RW, RA1TD, RQ3M, UA3THY, UA3YCZ, RU6CH, RW3QM, RA0QQ, UA9TF, RK3ZB, UA3AKO, RX6LPV, RA9AEA, RA3CA, RK9CR, R9AAL, UA6AIR, RG7M, UA5R, RN3DKE, UA4SBZ, RL3DF, UA9QEN, UA0JFG, UA0QCO, RD5C, R3Y-033, RC3M, RV3DA, R2DHF, R2OFF, RA1TL, R9GM, R2DRB, RK2M, UA0QN, R1YY, R3YBE, UA3IVF, RG2A, RM0L, RA9GAK, RA6AAW, RW4K, RJ9I, UA9Y, RX3QQ, RW3QVC, RW4C, RZ1O, UA3DK, RM9RZ, R3PJ, R3TS, R4AS, RM7M, R7IQ, RP76UAI, UA6LCT, UB8S, RA9YON, . Всего: 908 кг

Получена QSL-почта для радиолюбителей России от: PA, TA, W, JA, DL, ON, LZ, EA, ZL, HB9, LA, OE, SP, EI, YL, CU, OK, E7, F, 9A, OH, UR-L, 4X, EW, PY1, S5, PY2, LX, HS, UR, а также от VR2EH, AA1ON, WDX0W, KB1CSI, AC1GF, ON6PQ, M0OXO, LA9JKA, HS0ZDK, YO2CMI, MI6LFU, 3A2MG, YO4RFV, 3W3RR, KH1/KH7Z, VK2CCC, VK5MAV, UN7AM, DH1HSA, YO2BS, BA5AD, TA2K, OE6LKG, YO4RSS, VE3AT, EW2A, HB9GHR, WR3Y, JI8DXO, 3D2AG, S58RU, JP2XSP, UR5WR, BD7IHN, W3ICM, VE3EXY, 4L1R, G3TXF, W6QT, K6KQV, G0TQT, WD8AJD, BD4RHV, WA3AER, YO8AXP. Всего: 1226 кг.

Входящая почта января-июня отправлена по почте в: R0A, R0B, R0C, R0D, R0F, R0I, R0J, R0K, R0L, R0O, R0Q, R0S, R0U, R0W, R0Y, R0Z, R1A, R1N, R1O, R1P, R1Q, R1T, R1W, R1Z, R2F, R3E, R3G, R3I, R3L, R3M, R3N, R3P, R3Q, R3R, R3S, R3T, R3U, R3V, R3W, R3Y, R3Z, R4A, R4C, R4F, R4L, R4N, R4P, R4S, R4U, R4W, R4Y, R6A, R6E, R6H, R6I, R6J, R6K, R6L, R6P, R6Q, R6R, R6U, R6W, R6X, R6Y, R9A, R9C, R9F, R9H, R9J, R9K, R9L, R9O, R9Q, R9S, R9U, R9W, R9X, R9Y, R9Z, самовывозом получили: R3A, R3D, R3E, R3M, R3R, R3X, R4H, R6I, R6X, R9L, R9M. Всего: 1335 кг в 85 регионов.

В январе-июне отправлено за рубеж 560 кг QSL-почты в 43 страны мира.

Posted in: QSL-бюро
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com