Новости QSL-бюро

10.09.2018. Информация по работе QSL-бюро за май — август 2018 года.

Получена QSL-почта для отправки за рубеж и по России от: R1O, R3N, R3Z, R6K, R9C, R3Y, R0C, R9X, R3E, R6A, R4L, R3A, R0F, R0S, R6H, R1A, R3Q, R3R, R3D, R4F, R6W, R3X, R3L, R3V, R4H, R3V, R6I, R6R, R6P, R6E, R2F, R9J, R9M, R6X, R9Q, R9O, R4Y, а также от UA4HDB, RX3PY, RN3OG, R9FM, R3PJ, RA3QK, UA3MAO, RA0R, UB5O, UA0ADX, RK3ARQ, RJ6K, RA1TL, RZ9UF, RW9ULA, R8IA, R6PAC, R3GD, R0QAF, RA9XSL, UA3DX, RT9YA, RK2M, RX3DTN, UB5MBA, R3AQ, RW3ATR, RD9I, UA1TGQ, RK3DT, RW3RN, UA3RF, RN3RY, RA3DS, RA3GAR, RQ3M, UA3KW, UB3GCV, UA9TF, UA9FGR, RY7G, R2OFF, UA0LKX, R6PAD, RA9SRT, RZ5D, RV9CVA, RA3DKG, RW5C, R2DHF, UA3DJY, RZ3DEV, R3CW, R9HQ, RN3RQ, RC5A, R0ZA, R4IT, R4HR, R6CN, R7AA, RZ3AV, RW3QHN, R3KBR, RK3DBK, R2DAW, UA4SBZ, RA6IAG, R6MI, UA3AKO, UA3X, UA3GR, RW9AV, RU6B, UA0JFG, RA3RLJ, R7PL, RU3SD, RA3DX, RL3DF, R7PKS, R3UAK, UA3DJ, R9JAA, R7MP, R3TX, RW3YW, UA0OIM, RU0LI, RW4HZ, RU3KO, RA6AAW, R2RZ, RA3AKM, R0JAC, R2DR, RJ3AA, R2DHF, UA1OIW, RW3KE, RW3FS, RN3QVN, UA0QP, RA1OD, RC7LI, R3OK, RU9YF, R2EA, R25SRR, R0HQ, UA4WHX, RA4HL, RM6LW, RM9RZ, RV6ASU, R5GR, UA2FBQ, RU9UE, UA3UCD, UA9SUV, R0XA, RU9SO, RZ3FW, R2RAS, RZ3DZ, RZ3DC, R7AL, RV3YR, UA0ZC, UA4HDB, RC9A, RN9RI, UA3SKV, RA0OFE, R4RB, UA3WBC, RK6AH, RU9F, UD8A, RD4AL, RU4HD, R4CW, RA4DB, UB3SAR, RZ3DUD, RW3QW, UA4HBM, UA3TCJ, RZ3DJ, R2DX, RN3CT, RU5A, UA9FAR . Всего: 532 кг

Получена QSL-почта для радиолюбителей России от: UR-L, 5B4, DL, F, LZ, EI, VE, ER2, PA, SV, EA, S5, PY2, C3, BY, BV, JA, PY1, AP2, HB9, OH, HL, JT, 9H, ZL, PY3, PY7, 4X, I, CU, VR2, HS, YL, HP, PY5, PY4, EW, OE, OK, G, VK, UR, ER, а также от YL2EC, UT3UZ, YQ0U, DH1HSA, K6KQV, UN7CN, YO5PHQ, F1EFU, YO4GM, G3TXF, AH6NF, S58RU, BI8CKU, TF3SG, JA1JQY, PT2GTI, YO8AXP, VK5MAV, BU2/JJ1TBB, SV1MO, YO7CKQ, VR2ZQZ, KL7YK, WA8DXB, VK4DWM, AD8J, OZ4FF, YO7MPI, N3AF, YO3LW, YO2IS, K8AEX, PE0CDN, KH7JJ, 7J1ABD, N2OO, M0OXO, M0URX, AP2AH, YO3IPA, YO6ODO, PP2RON, VE3DZ, LZ1JZ, F1EFU, TA3MHA, PT2CSN, OZ4CG, CU3AA, YO5ODT, PY1BAB, KJ6MBW, VE3AT, JT1DA. Всего: 889 кг

Входящая почта мая-августа отправлена по почте в: R0A, R0B, R0C, R0D, R0F, R0I, R0J, R0K, R0L, R0O, R0Q, R0S, R0U, R0W, R0Y, R0Z, R1A, R1N, R1O, R1P, R1Q, R1T, R1W, R1Z, R2F, R3G, R3I, R3L, R3M, R3N, R3P, R3Q, R3S, R3T, R3U, R3V, R3W, R3Y, R4A, R4C, R4F, R4L, R4N, R4P, R4S, R4U, R4W, R4Y, R6A, R6E, R6H, R6I, R6J, R6K, R6L, R6P, R6Q, R6R, R6U, R6W, R6X, R6Y, R9A, R9C, R9F, R9H, R9J, R9K, R9L, R9O, R9Q, R9S, R9U, R9W, R9X, R9Y, R9Z, самовывозом получили: R3A, R3D, R3E, R3M, R3R, R3X, R3Z, R4F, R4H, R6I , R9F , R9M — всего в 85 РО отправлено 1072 кг

В мае-августе отправлено за рубеж 358 кг QSL-почты в 34 страны мира.

Posted in: QSL-бюро
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com