XXVI очный чемпионат России Радиосвязь на КВ – смесь

Время проведения: 2017-07-15 0700 - 2017-07-15 1459 UTC

Проверенный отчет участникаПозывной: R35U
Категория: Очные участники


FreqUTCModeRS(T)NRCallsignRS(T)NRPtsM1M2CheckComment
70070901CW599DOARU3XY599291UA29+
70070901CW599DOAUA3AP599290NВаш номер принят неправильно (DOU)
140090902CW599DOARN6L599291UA29+
70070902CW599DOALY6A599290FСвязь не найдена в отчете LY6A
70070902CW599DOAUA4Q599301R4P30+
140090902CW599DOASM5IMO599181SM18+
70070902CW599DOAUZ3A599291UR+
140090902CW599DOARM9A59930130+
140090903CW599DOAR7RF599291R6K+
140090903CW599DOAR4IT599291+
70070903CW599DOAUA4S599291R4S+
140090903CW599DOAYL2CV599291YL+
70070903CW599DOARW4S599291+
140090903CW599DOAF6EYB599271F27LНет отчета (41 QSO в 38 отчетах)
70070904CW599DOAR3QA599291+
140090904CW599DOASM5DGE599181LНет отчета (9 QSO в 9 отчетах)
70070904CW599DOAR4RE599301+
70070904CW599DOAR9FT599301LНет отчета (582 QSO в 371 отчетах)
140090904CW599DOAYU7KW599281YU28+
140090904CW599DOAR8WF599300FСвязь не найдена в отчете R8WF
70070904CW599DOARL4A599291+
70070904CW599DOARM2D599291+
140090904CW599DOAF6BYZ599271LНет отчета (12 QSO в 11 отчетах)
70070905CW599DOAUI3D599290FСвязь не найдена в отчете UI3D
140090905CW599DOAOK4RQ599281OK+
70070905CW599DOAUA3RJ599291+
70070906CW599DOARV1CC599291+
140090906CW599DOAYP5A599281YO+
70070906CW599DOARA4HBS599301+
70070906CW599DOAR1DX599291+
70070907CW599DOARU9CI599301+
210080907CW599DOAYP5A599281YO28+
210080907CW599DOAUA6CC599291UA29+
70070907CW599DOAR4HC599290NВаш номер принят неправильно (DMA)
70070908CW599DOARW4CLF599291+
280090908CW599DOAR35S599AKI0CВаш позывной принят неправильно (R35A)
70070908CW599DOARO9A599301+
70070908CW599DOAR7AW599291+
70070908CW599DOARM9A599301+
70070908CW599DOARM4R599300NВы неправильно приняли номер (29)
210080909CW599DOAR7MM599291LНет отчета (458 QSO в 269 отчетах)
210080909CW599DOARA7R599291R6K+
210080909CW599DOAUR7MZ599291UR+
70070909CW599DOARX9CAZ599301+
210080909CW599DOART9A59930130+
210080909CW599DOARD7T599291+
70070910CW599DOAUA3QPA599291+
210080910CW599DOASP2EWQ599281SPLНет отчета (112 QSO в 70 отчетах)
70070911CW599DOAEU8U599291EU+
70070911CW599DOARU6K599291R6K+
210080911CW599DOAUA9KB59920120+
210080912CW599DOARU6K599291+
70070912CW599DOAR8TT599301+
70070912CW599DOAUA3QAM599291+
70070912CW599DOAUA1AFT599291+
280090912CW599DOARU6K599290FСвязь не найдена в отчете RU6K
70070913CW599DOAUA6LCN599291+
70070913CW599DOAYL2CV599291YL+
140090914CW599DOAOK1AY599281+
70070914CW599DOAUA9KB59920120+
140090914CW599DOARF9C599301+
70070914CW599DOAUI3D599291+
140080914CW599DOA9A1AA5992819A+
70070915CW599DOART5C599291+
70070915CW599DOAUA6LCN599290CВаш позывной принят неправильно (R3BU)
70070915CW599DOAUI2K599291UA2+
140080915CW599DOAUA4S599291R4S+
70070915CW599DOARA3DJA599291+
140080916CW599DOAUA3QGT599291LНет отчета (304 QSO в 235 отчетах)
70070916CW599DOARM3G599291+
70070916CW599DOAUA3LID599291+
140080916CW599DOARU6AV599291+
140080916CW599DOARX9CAZ599301+
140080916CW599DOAR9FT599301LНет отчета (582 QSO в 371 отчетах)
140080916CW599DOAR8TT599301+
70070916CW599DOAUA3R599291+
140080917CW599DOAR7AW599291+
140080917CW599DOA4Z5LY5993914X39+
70070917CW599DOAUA6CC599291+
140080917CW599DOARA9DZ599301+
70070918CW599DOARA3AN599291+
140080918CW599DOALZ9R599281LZ+
140080918CW599DOALZ6C599281+
70070919CW599DOAYL1S599291+
70070919CW599DOALZ9R599281LZ28+
140080919CW599DOASP2EWQ599281SPLНет отчета (112 QSO в 70 отчетах)
140080919CW599DOALZ4A599281+
70070919CW599DOAUA9W599301R9W+
140080920CW599DOAR3QA599291+
70070920CW599DOASP2EWQ599281SPLНет отчета (112 QSO в 70 отчетах)
140080920CW599DOAUI9I59931131+
140080921CW599DOAYL2QN599291+
140080921CW599DOAR7AT599291+
70070921CW599DOART3O599291LНет отчета (189 QSO в 171 отчетах)
70070921CW599DOARK3ER599291+
140080921CW599DOAYT6W599281+
140080922CW599DOAUT7E599291UR+
140080922CW599DOARO9O599311+
70070922CW599DOALZ0BK599FKN1+
70070922CW599DOAOG7F599181OH18+
140080923CW599DOAOG7F599181OH+
210080923CW599DOASP2LNW599281+
140080923CW599DOAIK2WYI599281I+
210080924CW599DOAOG7F599181OH18+
210080924CW599DOARU6AV599291+
210080924CW599DOAUA6LCJ599291+
140080924CW599DOARA9UN599311+
210080925CW599DOARY6Y599291R6Y+
210080925CW599DOAR35R599CFI0FСвязь не найдена в отчете R35R
70070925CW599DOARW4WA599301R4W+
280070925CW599DOARY6Y599291R6Y29+
210080926CW599DOAUC7A599291+
210080926CW599DOAR8OA59931131+
210080926CW599DOARU7A599291+
70070926CW599DOARY6Y599291R6Y+
210080927CW599DOARU9CI599301+
210080927CW599DOALZ6C599281LZ+
210080927CW599DOAUN7LZ599301UN+
210080928CW599DOASP1AEN599281+
210080928CW599DOAR8WO599301R9W+
280070928CW599DOAUN7LZ599301UN30+
280070929CW599DOAR35S599AKI1UA+
280070929CW599DOAR35V599DFM1+
70070930CW599DOAUN7LZ599301UN+
70070930CW599DOARG3K599291+
70070930CW599DOAR8WF599300CВаш позывной принят неправильно (R35N)
210080930CW599DOAR7MY599291+
210080930CW599DOAR35S599AKI1+
210080931CW599DOALZ2SX599281+
280090931CW599DOAR35K599ILO1+
210080931CW599DOADL5XJ599281DL+
210080931CW599DOARX9CAZ599301+
210080932CW599DOARN6L599291+
210080932CW599DOAR35K599ILO1+
210080932CW599DOAR35G599CTP1+
140080934CW599DOAUD8A599301+
140080934CW599DOAPA5FN599271PA+
70650934PH59DOARY6Y59291+
140080934CW599DOART3O599291LНет отчета (189 QSO в 171 отчетах)
140080934CW599DOARL4A599291+
70650934PH59DOARN4SN59291LНет отчета (46 QSO в 40 отчетах)
70650934PH59DOAUA3BL59291+
141870935PH59DOARY6Y59291R6Y+
70650935PH59DOAR1BBL59190NВаш номер принят неправильно (SOA)
70650936PH59DOARA3RBL59291+
141560936PH59DOARZ9AD59301+
141560937PH59DOAR35M59MLD1+
70650937PH59DOAUA1CAK5919119+
70650937PH59DOART5C59291+
70650938PH59DOAR7NP59291+
141560938PH59DOARO9S59300FСвязь не найдена в отчете RO9S
70650938PH59DOAUA4S59291+
70650938PH59DOAUZ3A59291+
70650938PH59DOARW3DU59291+
141560939PH59DOAR35G59CTP1+
141560939PH59DOARF9C59301+
141560939PH59DOAUA6CC59291+
141560939PH59DOARC5Z59291+
141560940PH59DOARN9WA59301R9W+
141560940PH59DOAR35Q59FOD1+
70650940PH59DOARZ4Z59291R4Y+
70650941PH59DOAUA9W59301+
70650941PH59DOARW7M59291+
141560941PH59DOAOH6ECM59181+
70650941PH59DOARF9C59301+
141560942PH59DOARM9A59301+
70650942PH59DOARU3QM59291LНет отчета (273 QSO в 209 отчетах)
141560942PH59DOARA9SK59301+
212200942PH59DOARM9A59301+
70650943PH59DOARJ3F59291+
285100943PH59DOARM9A59301+
70650943PH59DOARW1CW59291+
285100943PH59DOAR9AB59301+
70650943PH59DOARK7X59290NВаш номер принят неправильно (DAO)
285100943PH59DOARA9JBA5921121+
212300944PH59DOARK7X59290NВаш номер принят неправильно (DAO)
212300944PH59DOARA9JBA5921121+
141560945PH59DOARA9JBA5921121+
140080946CW599DOAUS3EW599291LНет отчета (201 QSO в 168 отчетах)
70070947CW599DOAUA1AAF599291+
140080947CW599DOADF2UD599281DLLНет отчета (19 QSO в 19 отчетах)
70070948CW599DOARF9C599301+
70070948CW599DOAR8WO599301+
140080948CW599DOAUF8T599301+
70070948CW599DOARN3S599291+
140080948CW599DOARY6Y599291+
70070948CW599DOART9A599301+
140080949CW599DOA4X2M599391+
210080949CW599DOA4X2M5993914X39+
70070949CW599DOAR7AT599291+
70070950CW599DOARU1M599291+
70070950CW599DOAR35G599CTP1+
280070950CW599DOASP5AUY599281SP28+
70070950CW599DOAUF8T599301+
280070951CW599DOAUA9CHL599301+
70070951CW599DOARG3B599291+
280070951CW599DOAUA9LIF599301+
70070952CW599DOAEU6RO599291+
140080953CW599DOAUA9KB59920120+
140080953CW599DOAF6HKA599271+
140080953CW599DOAUT3EK599291+
70070953CW599DOAR4AC599291+
140080954CW599DOAYL1S599291+
70070954CW599DOART4M599291+
70070954CW599DOARX9WN/4599291+
140080954CW599DOAUA6CC599291+
140080954CW599DOARA9AC599301+
70070954CW599DOAUC7A599291+
140080954CW599DOAR8UT599311+
70070955CW599DOAR8LG599301+
70070955CW599DOARJ3F599291+
140080955CW599DOAR8OA599311+
70070955CW599DOARK3PWR599291+
140080955CW599DOAMW5R599271GW+
140080955CW599DOAUA3QAM599291+
70070956CW599DOARW3AI599291+
140080956CW599DOAR7MM599291LНет отчета (458 QSO в 269 отчетах)
140080956CW599DOAOF1SIC599181LНет отчета (157 QSO в 138 отчетах)
70070956CW599DOAR1QE599291+
140080956CW599DOAHG4I599281HALНет отчета (202 QSO в 200 отчетах)
140080957CW599DOAR4RE599301R4P+
70070957CW599DOARK3ER599290CВаш позывной принят неправильно (R35UA)
140080957CW599DOAHA0IH599280CВаш позывной принят неправильно (R25U)
140080958CW599DOAI2VXJ599281+
140080958CW599DOARU4A599291+
210080959CW599DOAOZ4FF599181OZLНет отчета (116 QSO в 99 отчетах)
140080959CW599DOARA0FF59934134+
140080959CW599DOAR8WO599301+
210080959CW599DOALZ9R599281+
140080959CW599DOADL/UA9CDC599281+
210080959CW599DOAUI9I599311+
210081000CW599DOARX9AF599301+
140081000CW599DOARA6XB599290FСвязь не найдена в отчете RA6XB
210081000CW599DOAUC9A599301+
140081001CW599DOAYU7BCD599281LНет отчета (50 QSO в 45 отчетах)
210081001CW599DOAYU7BCD599281YULНет отчета (50 QSO в 45 отчетах)
140081001CW599DOART9A599301+
140081002CW599DOAR3OM599291+
140081002CW599DOAUA9W599301+
280071002CW599DOARX9WN/4599291+
140081002CW599DOAUA3QPA599291+
140081002CW599DOAYO9AGI599281+
280071003CW599DOARN6L599291+
140081003CW599DOAEU8U599291EU+
140081003CW599DOAIT9RZU599281*IT9+
140081004CW599DOARK8I599311+
210081004CW599DOAUA4S599291R4S+
140081004CW599DOAYU1ED599281LНет отчета (234 QSO в 205 отчетах)
210081004CW599DOAYT6W599281+
140081004CW599DOAUA6LCJ599291+
210081004CW599DOAR7AW599291+
210081005CW599DOAR1DX599291+
140081005CW599DOAR3KQ599291+
140081006CW599DOAUC7A599291+
210081006CW599DOARO9A599301+
140081006CW599DOAOK2BFN599281+
210081006CW599DOAUA6LCN599291+
140081007CW599DOARU9CI599301+
210081007CW599DOARC9J599211+
140081007CW599DOAUR7MZ599291+
210081007CW599DOAUI2K599291UA2+
140081007CW599DOADL9ZP599281+
140081008CW599DOAG3XTT599271GLНет отчета (172 QSO в 172 отчетах)
280071008CW599DOAOK4RQ599281OK+
140081008CW599DOARD7T599291+
280071008CW599DOAR35G599CTP1+
280071008CW599DOAUI2K599291UA2+
140081009CW599DOALZ2SX599281+
140081009CW599DOAR6AJ599291LНет отчета (175 QSO в 134 отчетах)
140081009CW599DOAUA9ONJ599311+
140081010CW599DOARA7R599291+
280071010CW599DOARK9CYA599301+
140081010CW599DOARC9A599301+
140081010CW599DOAUI2K599291UA2+
140081011CW599DOA4X6FR599391LНет отчета (198 QSO в 167 отчетах)
70071011CW599DOAUI2K599290FСвязь не найдена в отчете UI2K
140081011CW599DOADL5XJ599281+
140081011CW599DOAOZ4FF599181OZLНет отчета (116 QSO в 99 отчетах)
140081012CW599DOAYT2RX599281LНет отчета (38 QSO в 38 отчетах)
140081012CW599DOART5C599291+
140081012CW599DOAYU1KN599281LНет отчета (57 QSO в 45 отчетах)
140081013CW599DOARW9SW599301+
280071013CW599DOAOK1VK599281+
140081013CW599DOAR1DX599291+
140081013CW599DOAG4IIY599271+
280071014CW599DOAR3KQ599291+
140081014CW599DOARG3B599290FСвязь не найдена в отчете RG3B
140081014CW599DOAR4AC599291+
140081015CW599DOASF3A599181+
280071015CW599DOAUA9LDD599301+
210081015CW599DOASF3A599181SM+
210081016CW599DOAOK1VK599281OK+
280071016CW599DOAUN4L599301+
210081017CW599DOADL9ZP599281+
210081017CW599DOARA0SMS59932132+
210081018CW599DOARN9RF599301+
140051018CW599DOASP2LNW599281+
280071019CW599DOASP2LNW599281+
140081019CW599DOARX9WN/4599291+
210081020CW599DOAUA6HFI599291+
210081020CW599DOARK9CYA599301+
140121021CW599DOAE73Y599281E7LНет отчета (46 QSO в 43 отчетах)
210081021CW599DOAUA9LDD599301+
210081021CW599DOARO9O599311+
210081022CW599DOAR32I599PKO1+
140121022CW599DOARW9OW599311+
210081022CW599DOAUA9LIF599301+
140121022CW599DOAYO6LB599281+
140121023CW599DOARC9A599300FСвязь не найдена в отчете RC9A
140121023CW599DOAR7MY599290FСвязь не найдена в отчете R7MY
140121024CW599DOAM3I599271+
140121024CW599DOAUN8PT599301UN+
140121025CW599DOAR9XS599201R9X+
140121025CW599DOADH2YAZ599280UУникальный позывной
210081025CW599DOARM9A599301+
210081026CW599DOARF9C599301+
140121026CW599DOADJ0YI599281LНет отчета (34 QSO в 34 отчетах)
210081027CW599DOARA9DZ599301+
210081027CW599DOAR6RA599291+
140121027CW599DOAUN7LZ599301+
140121028CW599DOARA4HBS599301+
210081028CW599DOAUA9W599301+
210081029CW599DOAR3QA599291+
141561030PH59DOAR35X59LPD0NВаш номер принят неправильно (DFM)
210081030CW599DOA4Z5LY599391+
210081030CW599DOARC9A599301+
141561030PH59DOAR35O59AIM0FСвязь не найдена в отчете R35O
210081031CW599DOAUA9CHL599301+
141561031PH59DOARA9AJ59301+
141561031PH59DOAUA9OSB59311+
141561032PH59DOARK0S59320FСвязь не найдена в отчете RK0S
210081032CW599DOARK8I599311+
141561033PH59DOAUA9R59301+
212201034PH59DOARO9T59301+
141561034PH59DOAUZ3A59291+
141561034PH59DOAUO2L59300CВы неправильно приняли позывной (UP2L)
212111034PH59DOA4X2M59391+
141561034PH59DOAR9OCN59311+
212091035PH59DOA8S0C59181+
285101035PH59DOA8S0C59181SM18+
70771035PH59DOA8S0C59181SM+
141561036PH59DOA8S0C59181+
141561036PH59DOARW9LL59301+
212251037PH59DOARA9AJ59301+
212251037PH59DOARW9LL59301+
212251038PH59DOAR6RA59291+
70591038PH59DOARA9AJ59301+
212251038PH59DOAOH6ECM59181+
212251039PH59DOASK2T59181+
141561039PH59DOAR35B59IMF1+
141561039PH59DOARW9CD59301+
212251040PH59DOARW7M59290FСвязь не найдена в отчете RW7M
212251040PH59DOARN6L59291+
70071041CW599DOAUA6LCN599290DПовтор
140071042CW599DOAUA1AFT599291+
140071043CW599DOAR9OK599311+
140071043CW599DOAOK2ZW599281LНет отчета (16 QSO в 15 отчетах)
140071044CW599DOAIK8UND599281LНет отчета (95 QSO в 90 отчетах)
140071044CW599DOAYT2AAA599281+
140071045CW599DOAUA6LCN599291+
140071045CW599DOADL8NU599281LНет отчета (7 QSO в 7 отчетах)
210161045CW599DOAR35N599NPC1+
140071045CW599DOAR7TQ599291+
210211046CW599DOAF5IN599271F27LНет отчета (407 QSO в 311 отчетах)
210251046CW599DOASP5AUY599281+
140071047CW599DOAR6YY599291+
140071048CW599DOAYO3GNF599281+
140071048CW599DOARA6XPG599290CВаш позывной принят неправильно (R35V)
140071049CW599DOAOE8Q599281OELНет отчета (423 QSO в 296 отчетах)
140071049CW599DOAUC0A59932132+
140071050CW599DOALZ0BZ599CPN1+
210051050CW599DOARA0SMS599320CВаш позывной принят неправильно (R35S)
140071050CW599DOAOE5GA599281LНет отчета (30 QSO в 29 отчетах)
140071050CW599DOAR4BZ599291+
210051051CW599DOAR35I599GKC1+
140071051CW599DOADF1MM599281+
140071051CW599DOAUA9LIF599301+
210141052CW599DOALZ4A599281+
140071052CW599DOAPA2W599271LНет отчета (34 QSO в 34 отчетах)
210151052CW599DOAUD8A599301+
140071052CW599DOAKA1R59981K8LНет отчета (14 QSO в 14 отчетах)
210181052CW599DOAR35Q599FOD1+
140071053CW599DOADL8MAS599281LНет отчета (8 QSO в 8 отчетах)
140071053CW599DOARK3ER599291+
140071053CW599DOARA0SMS599321+
210231053CW599DOAR35M599MLD1+
140071053CW599DOARX9AF599301+
140071054CW599DOAOH2VZ599181+
140071054CW599DOARU7A599291+
210241054CW599DOAEU8U599291EU+
280081055CW599DOAR32U599FPU0NВаш номер принят неправильно (BOA)
140071055CW599DOAYU1NT599281LНет отчета (18 QSO в 18 отчетах)
280341055CW599DOAR35H599ANG1+
70071056CW599DOAUB3A599291+
70071057CW599DOARM4W599301LНет отчета (485 QSO в 301 отчетах)
140071057CW599DOAIZ4JMA599281LНет отчета (134 QSO в 127 отчетах)
70071057CW599DOAUA6HFI599291+
70071057CW599DOARA9DZ599301+
70071057CW599DOASP2LNW599281+
140071058CW599DOARU3QM599291LНет отчета (273 QSO в 209 отчетах)
70071058CW599DOAES4RD599291ES+
140071059CW599DOAW1KM59981LНет отчета (53 QSO в 53 отчетах)
140071059CW599DOASM6VWG599180CВаш позывной принят неправильно (R3HU)
70071059CW599DOAUI9I59931131+
140071059CW599DOAES4RD599291ES+
70071059CW599DOAOF1SIC599181LНет отчета (157 QSO в 138 отчетах)Статус связей

СтатусIDQs%
Связь не найденаF143.52 %
ПовторD10.25 %
Ваш номер принят неправильноN71.76 %
Вы неправильно приняли номерN10.25 %
Уникальный позывнойU10.25 %
Ваш позывной принят неправильноC82.01 %
Вы неправильно приняли позывнойC10.25 %
Нет отчетаL4611.56 %
Связь засчитана+32782.16 %Summary

ДиапазонЗаявленоПодтверждено
CW QsSSB QsQsЗоныСтраныMultsCW QsSSB QsQsЗоныСтраныMults
160000000000000
80000000000000
4083211047202778199771825
201512717812354714322165123446
15771390102131761187102030
10224265813204245712
All333653983484118317563733479113


Страны

#IdName1608040201510
11ASov Mil Order of Malta
21SSpratly Islands
33AMonaco
43B6Agalega & St. Brandon
53B8Mauritius
63B9Rodriguez Island
73CEquatorial Guinea
83C0Annobon
93D2Fiji
103D2/cConway Reef
113D2/rRotuma
123DASwaziland
133VTunisia
143WVietnam
153XGuinea
163Y/bBouvet
173Y/pPeter I Island
184JAzerbaijan
194LGeorgia
204OMontenegro
214SSri Lanka
224U1IITU HQ Geneva
234U1UUnited Nations HQ
24*4U1VVienna Intl Ctr
254WTimor-Leste
264XIsrael++
275ALibya
285BCyprus
295HTanzania
305NNigeria
315RMadagascar
325TMauritania
335UNiger
345VTogo
355WSamoa
365XUganda
375ZKenya
386WSenegal
396YJamaica
407OYemen
417PLesotho
427QMalawi
437XAlgeria
448PBarbados
458QMaldives
468RGuyana
479ACroatia+
489GGhana
499HMalta
509JZambia
519KKuwait
529LSierra Leone
539M2West Malaysia
549M6East Malaysia
559NNepal
569QRep. of Congo
579UBurundi
589VSingapore
599XRwanda
609YTrinidad & Tobago
61A2Botswana
62A3Tonga
63A4Oman
64A5Bhutan
65A6United Arab Emirates
66A7Qatar
67A9Bahrain
68APPakistan
69BS7Scarborough Reef
70BVTaiwan
71BV9PPratas Island
72BYChina
73C2Nauru
74C3Andorra
75C5Gambia
76C6Bahamas
77C9Mozambique
78CEChile
79CE0XSan Felix Island
80CE0YEaster Island
81CE0ZJuan Fernandez Islands
82CE9Antarctica
83CMCuba
84CNMorocco
85CPBolivia
86CTPortugal
87CT3Madeira Islands
88CUAzores
89CXUruguay
90CY0Sable Island
91CY9St. Paul Island
92D2Angola
93D4Cape Verde
94D6Comoros
95DLGermany++
96DUPhilippines
97E3Eritrea
98E4Palestine
99E5/nNorth Cook Islands
100E5/sSouth Cook Islands
101E7Bosnia-Herzegovina+
102EASpain
103EA6Balearic Islands
104EA8Canary Islands
105EA9Ceuta and Melilla
106EIIreland
107EKArmenia
108ELLiberia
109EPIran
110ERMoldova
111ESEstonia++
112ETEthiopia
113EUBelarus+++
114EXKyrgyzstan
115EYTajikistan
116EZTurkmenistan
117FFrance++
118FGGuadeloupe
119FHMayotte
120FJSt. Barthelemy
121FKNew Caledonia
122FK/cChesterfield Islands
123FMMartinique
124FOFrench Polynesia
125FO/aAustral Islands
126FO/cClipperton Island
127FO/mMarquesas Islands
128FPSt. Pierre & Miquelon
129FRReunion
130FR/gGlorioso
131FR/jJuan de Nova & Europa
132FR/tTromelin
133FSFrench St. Martin
134FT5WCrozet
135FT5XKerguelen
136FT5ZAmsterdam & St. Paul
137FWWallis & Futuna Islands
138FYFrench Guiana
139GEngland+
140GDIsle of Man
141GINorthern Ireland
142GJJersey
143GMScotland
144*GM/sShetland and Fair Isle
145GUGuernsey
146GWWales+
147H4Solomon Islands
148H40Temotu
149HAHungary+
150HBSwitzerland
151HB0Liechtenstein
152HCEcuador
153HC8Galapagos Islands
154HHHaiti
155HIDominican Republic
156HKColombia
157HK0/aSan Andres/Providencia
158HK0/mMalpelo Island
159HLSouth Korea
160HMNorth Korea
161HPPanama
162HRHonduras
163HSThailand
164HVVatican City
165HZSaudi Arabia
166IItaly+
167*IG9African Italy
168ISSardinia
169*IT9Sicily+
170J2Djibouti
171J3Grenada
172J5Guinea-Bissau
173J6St. Lucia
174J7Dominica
175J8St. Vincent
176JAJapan
177JD/mMinami Torishima
178JD/oOgasawara
179JTMongolia
180JWSvalbard
181*JW/bBear Island
182JXJan Mayen
183JYJordan
184KUnited States+
185KG4Guantanamo Bay
186KH0Northern Mariana Islands
187KH1Baker & Howland Islands
188KH2Guam
189KH3Johnston Island
190KH4Midway Island
191KH5Palmyra & Jarvis Islands
192KH5KKingman Reef
193KH6Hawaii
194KH7KKure Island
195KH8American Samoa
196KH8/sSwains Island
197KH9Wake Island
198KLAlaska
199KP1Navassa Island
200KP2U.S. Virgin Islands
201KP4Puerto Rico
202KP5Desecheo Island
203LANorway
204LUArgentina
205LXLuxembourg
206LYLithuania
207LZBulgaria+++
208OAPeru
209ODLebanon
210OEAustria+
211OHFinland+++
212OH0Aland Islands
213OJ0Market Reef
214OKCzech Republic+++
215OMSlovakia
216ONBelgium
217OXGreenland
218OYFaroe Islands
219OZDenmark++
220P2Papua New Guinea
221P4Aruba
222PANetherlands+
223PJ2Curacao
224PJ4Bonaire
225PJ5St. Eustatius & Saba
226PJ7Sint Maarten
227PYBrazil
228PY0FFernando de Noronha
229PY0SSt. Peter & St. Paul
230PY0TTrindade & Martim Vaz
231PZSuriname
232R1FJFranz Josef Land
233R1MVMalyj Vysotskij
234S0Western Sahara
235S2Bangladesh
236S5Slovenia
237S7Seychelles
238S9Sao Tome & Principe
239SMSweden++++
240SPPoland++++
241STSudan
242ST0Republic of South Sudan
243SUEgypt
244SVGreece
245SV/aMount Athos
246SV5Dodecanese
247SV9Crete
248T2Tuvalu
249T30Western Kiribati
250T31Central Kiribati
251T32Eastern Kiribati
252T33Banaba
253T5Somalia
254T7San Marino
255T8Palau
256TAAsiatic Turkey
257*TA1European Turkey
258TFIceland
259TGGuatemala
260TICosta Rica
261TI9Cocos Island
262TJCameroon
263TKCorsica
264TLCentral African Rep
265TNCongo
266TRGabon
267TTChad
268TUCote d'Ivoire
269TYBenin
270TZMali
271UA2Kaliningrad++++
272UKUzbekistan
273UNKazakhstan++++
274URUkraine+++
275V2Antigua & Barbuda
276V3Belize
277V4St. Kitts & Nevis
278V5Namibia
279V6Micronesia
280V7Marshall Islands
281V8Brunei
282VECanada
283VKAustralia
284VK0HHeard Island
285VK0MMacquarie Island
286VK9CCocos-Keeling
287VK9LLord Howe Island
288VK9MMellish Reef
289VK9NNorfolk Island
290VK9WWillis Island
291VK9XChristmas Island
292VP2EAnguilla
293VP2MMontserrat
294VP2VBritish Virgin Islands
295VP5Turks & Caicos
296VP6Pitcairn Island
297VP6/dDucie Island
298VP8Falkland Islands
299VP8/gSouth Georgia
300VP8/hSouth Shetland
301VP8/oSouth Orkney
302VP8/sSouth Sandwich
303VP9Bermuda
304VQ9Chagos Islands
305VRHong Kong
306VUIndia
307VU4Andaman/Nicobar Islands
308VU7Lakshadweep
309XEMexico
310XF4Revilla Gigedo
311XTBurkina Faso
312XUKampuchea
313XWLaos
314XX9Macau
315XZMyanmar
316YAAfghanistan
317YBIndonesia
318YIIraq
319YJVanuatu
320YKSyria
321YLLatvia++
322YNNicaragua
323YORomania++
324YSEl Salvador
325YUSerbia++
326*YU8Kosova
327YVVenezuela
328YV0Aves Island
329Z2Zimbabwe
330Z3Macedonia
331ZAAlbania
332ZBGibraltar
333ZC4UK Bases on Cyprus
334ZD7Saint Helena
335ZD8Ascension Island
336ZD9Tristan da Cunha
337ZFCayman Islands
338ZK2Niue
339ZK3Tokelau
340ZLNew Zealand
341ZL7Chatham Islands
342ZL8Kermadec Islands
343ZL9Auckland & Campbell
344ZPParaguay
345ZSSouth Africa
346ZS8Marion Island
347R6KRep. Crimea+++
348R1NKarelia
349R4PTatarstan++
350R4SMarij El+++
351R4UMordovia
352R4WUdmurtia+
353R4YChuvashia+
354R6EKarachaevo-Cherkesia
355R6IKalmykia
356R6JSevernaya Osetia–Alania
357R6PChechnya
358R6QIngushetia
359R6WDagestan
360R6XKabardino-Balkaria
361R6YAdygeya++++
362R9WBashkortostan+++
363R9XKomi+
364R9ZAltay
365R0OBuryatia
366R0QSakha
367R0WKhakassia
368R0YTyva
369UF6VAbkhazia
370UARussia++++